وضعیت های نمایشی

در طول تاریخ نمایش در جهان ، هزاران داستان و اتفاق روایت شده اند که همگی برای پی ریزی بنای خود از یکی از سی و شش وضعیت نمایشی بهره برده اند.

در این صفحه این ۳۶ وضعیت در تعاریفی ساده ارائه گردیده است

لابه یا التماس

عامل ضروری: ستمگر – التماس کننده – قدرت قانونی شرح وضعیت: شرایطی پدید آمده است که ستمگر یا قدرتمندی به حق یا به زور به پیروزی رسیده است. ستمدیدگان یا محکومین یا متهمان که کیتواندد بیگناه یا گناهکار باشند، از او تقاضای بخشش و آزادیو تغییر وضعیت دارند. در این میان

بیشتر بخوانید »

رهایی

عوامل: ستمدیده – تهدید کننده – منجی شرح وضعیت: در این شرایط تمام وعضعیت اول وجود دارد با این تفاوت که یک منجی به صورت غیر منتظره و به میل خود به نجات سنمدیده و درمانده می آید. شرح نمونه ها: منجی برای نجات ی محکوم به مرگ ظهور میکند. منجی برای

بیشتر بخوانید »

انتقام (1)

این وضعیت از میل بسیار انسان به اجرای عدالت هر چند غیر قانونی بوجود می آید. شرح وضعیت: ستم، جنایتی اتفاق افتاده و کسی یا کسانی در پی انتقام از عامل جنایت هستند. این تنها یک پیرنگ است و تنوع داستانی به شکل های مختلف انتقام، موانع بر سر راه انتقام،

بیشتر بخوانید »

انتقام خویشاوندی

در این وضعیت اعتماد خدشه دار شده و نا امنی درون خویشاوندی، اضطراب زیاردی تولید  میکند و میل انتقام را افزایش میدهد عوامل: خویشاوند انتقام گیرنده – خویشاوند مجرم – خاطره قربانی رابطه خویشاوندی بین آنها شرح وضعیت: یکی ازاعضای خانواده یا خویشاوندان یا یک جامعه کوچک به دلیل امیال یا

بیشتر بخوانید »

تعقیب و گریز

در این وضعیعت فراری در مرکز توجه قرار میگیرد زیرا به شدت تنهاست و این تنهایی همدردی ایجاد میکند عوامل: فرد فراری و مکافات شرح وضعیت: فردی گناهکار یا بی گناه تلاش میکند از مکافاتی که به حق یا ناحق برای او در نظر گرفته شده بگرید ما در وضعیت تعقیب به

بیشتر بخوانید »

بلا

در این وضعیت به دلیل حجم نابو کننده بلا پیش بینی نتایج فاجعه بار، دلهره همراه با پالایش روانی بخاطر مصون بودن از آن مخاطب را درگیر میکند عوامل: قدرت رو به نابودی – دشمن بشارت دهنده نابودی شرح وضعیت: فرد یا جامعه به صورت ناگهانی و یا با هشدار قبلی که

بیشتر بخوانید »